Xande Marten | CEO da Vista | Congresso Brasileiro de Skate 2018|